Apel deschis pentru investiții în educație, prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Peste 50 de milioane de euro, fonduri europene alocate prin Programul Regional (PR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027, sunt disponibile pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul primar și secundar.

În data de 27.07.2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management, a deschis apelul de proiecte pentru Prioritatea 6Educație modernă și incluzivă, Obiectivul Specific D (II) Îmbunătățirea accesului la servicii favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, AcțiuneaInvestiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ primar și secundar.

Cererile de finanțare pot fi depuse exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, până la data de 27.01.2024, ora 12:00.

Apelul este de tip competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare. Tipuri de activități eligibile în cadrul apelului:

  • construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii pentru învățământul primar si secundar.

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este 51.331.066 euro (FEDR+BS). Ajutorul financiar nerambursabil va reprezenta maximum 98% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Solicitanţii de finanţare pot fi:

  • a) unităţi administrativ-teritoriale din mediul urban și rural;
  • b) instituții ale administraţiei publice locale aflate în subordinea sau coordonarea autorităţii publice locale, din mediul urban și rural, desprinse din aparatul Primăriei/Consiliului Judeţean, cu bugetul aprobat prin HCL/HCJ;
  • c) forme asociative între unităţile administrativ-teritoriale menţionate la punctul a) şi instituții ale administraţiei publice locale menţionate la punctul b).

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect: 100.000 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect: se va avea în vedere încadrarea în paritatea 7700 euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv elevi încadraţi în unitatea de infrastructură educaţională subiect al cererii de finanţare, calculată la cursul InforEuro valabil în luna iulie 2023:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

 

Ghidul solicitantului poate fi consultat la următorul link: https://pr2021-2027.adroltenia.ro/prioritatea-6-educatie-moderna-si-incluziva_____/
Emisiuni Recente


Articole similare