Apel deschis pentru renovarea energetică a clădirilor publice, prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Peste 130 de milioane de euro, fonduri europene alocate prin Programul Regional (PR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027, sunt disponibile pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice.

În data de 27.07.2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management, a deschis apelul de proiecte pentru Prioritatea 3Eficienţă energetică și infrastructură verde, Obiectivul Specific 2.1Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Operaţiunea AInvestiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie.

Cererile de finanțare pot fi depuse exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, până la data de 27.01.2024, ora 12:00.

Apelul este de tip competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare. Acest apel vizează regiunea Sud-Vest Oltenia (județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea).

Acțiuni sprijinite în cadrul apelului – se vor finanța investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie. Se finanțează doar proiectele care conduc la o renovare aprofundată a clădirilor publice existente (inclusiv a clădirilor publice de patrimoniu) din mediul urban și rural, care are ca efect reducerea cu peste 60% a consumului de energie primară.

Vor fi eligibile pentru finanțare toate tipurile de clădiri publice deținute și ocupate de autoritățile și instituțiile centrale și locale. Vor avea prioritate la finanţare clădirile în care se desfășoară activități aferente serviciilor publice principale (sănătate, educaţie, protecţie socială).

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este 132.278.530 euro (FEDR+BS). Ajutorul financiar nerambursabil va reprezenta maximum 98% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Solicitanţii de finanţare pot fi:

  1. a) autoritățile și instituțiile publice locale: unitățile administrativ teritoriale (UAT comună, oraș, municipiu, județ);
  2. b) autoritățile publice centrale (ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, autorităţile administrative autonome, instituția prefectului);
  3. c) parteneriate între entitățile de mai sus, cu respectarea condiției ca, în cazul autorităților și instituțiilor publice locale, partenerii să aparțină aceluiași județ din regiunea Sud-Vest Oltenia.

Valoarea minimă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect: 100.000 euro.

Valoarea maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect: 10 milioane euro.Ghidul solicitantului poate fi consultat la următorul link: https://pr2021-2027.adroltenia.ro/prioritatea-3-eficienta-energetica-si-infrastructura-verde____/
Emisiuni Recente


Articole similare