Admitere la Universitatea Spiru Haret. Patru programe de Licenţă şi patru programe de Masterat pe oferta educaţională a anului universitar 2023 – 2024 a Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative din Craiova

Septembrie este ultima lună în care Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative din Craiova a Universităţii Spiru Haret organizează admitere la unul din cele patru programe de Licenţă şi patru programe de Masterat.

Cele patru programe de Licenţă ale Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative Craiova puse la dispoziţie pentru candidaţi sunt Drept, Administraţie publică, Management şi Contabilitate şi informatică de gestiune. Pentru toate programele de studii sunt disponibile toate formele de învăţământ: IF, IFR şi ID.

Specializarea Administraţie Publică urmăreşte formarea şi dezvoltarea studenţilor în toate domeniile activităţii administrative, precum şi la nivelul administraţiei publice locale şi centrale, pentru a deprinde toate cunoştinţele necesare gestionării actului de guvernare în instituţii europene, agenţii publice, locale sau în instituţii private.

Programul de Licenţă Drept pregăteşte studenţii pentru utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic, aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic, aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi internaţionale etc.

Programul de studii Contabilitate și informatică de gestiune urmăreşte formarea unei gândiri economice şi manageriale asupra fenomenelor şi proceselor practicii economice, din firme şi instituţii publice, naţionale şi comunitare, şi corelarea acestora cu mediul socio-economic exterior firmei; organizarea şi ţinerea contabilităţii si multe altele.

Programul de studii universitare de Licenţă Management urmăreşte formarea de specialişti care să dobândească o serie de cunoştinţe şi competenţe specialitate specifice profesiei. În acest sens absolvenţii vor putea: identifica, analiza şi gestiona elementele care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT,  utilizarea de baze de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor manageriale.

Patru domenii pentru programele de Masterat

Cele patru programe de Masterat sunt: Ştiinţe penale şi criminalistică, Administraţie publică şi management în context european, Finanţe şi administraţie publică europeană şi Audit intern în sistemul public şi privat.

Printre obiectivele programului masteral Ştiinţe Penale şi Criminalistică se numără: asigurarea bazei de cunoştinţe necesare practicării profesiilor compatibile domeniului ştiinţelor penale şi criminalistice; crearea condiţiilor cadru pentru realizarea colaborării şi schimbului de experienţă cu alţi specialişti din cadrul unor instituţii sau firme din ţară sau din străinătate etc.

Misiunea principală a programului de Masterat Administraţie publică şi management în context european constă în specializarea absolvenţilor studiilor de licenţă ai programului de studii Administraţie Publică, dar şi cu alte specializări, care doresc să-şi continue activitatea în domeniul administraţiei publice. Prin competenţele pe care le formează absolvenţilor, programul de masterat se integrează armonios în misiunea didactică şi de cercetare a facultății și a Universității Spiru Haret.

Programul de Masterat Finanţe şi administraţie publică europeană are drept obiectiv principal pregătirea specialiştilor pentru o carieră profesională atât în cadrul sistemului finanţelor şi administraţiei publice naţionale, cât şi în administraţia publică europeană, în domeniile: finanţe publice europene, mecanismele şi managementul administraţiei publice etc.

Scopul programului masteral Audit intern în sistemul public şi privat este acela de a dezvolta competenţele masteranzilor în vederea practicării cu profesionalism în auditul intern, în orice tip de organizaţie aflată în interrelaţie cu entităţi din cadrul altor state din Uniunea Europeană şi nu numai, ţinând cont de tendinţa de globalizare a pieţelor economice şi financiare.

Unde au loc înscrierile şi ce cuprinde dosarul?

Înscrierile au loc la sediul din Str. Vasile Conta, nr. 4, Craiova. Taxa de înscriere este de 250 ron, iar taxa anuală de studii se poate achita în şase rate.

La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de Bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, indiferent de anul absolvirii, iar pentru admiterea în ciclul de studii de masterat pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Documentele necesare sunt disponibile pe: https://admitere.spiruharet.ro/admission/documents/bachelor pentru Licenţă şi https://admitere.spiruharet.ro/admission/documents/master pentru Masterat.

Universitatea Spiru Haret este prima universitate particulară din România, cu o tradiţie de 32 de ani,  instituţie de învăţământ superior acreditată, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ.

Mai multe detalii despre programele de studii pe https://admitere.spiruharet.ro/licenta/craiova şi https://admitere.spiruharet.ro/masterat/craiova .

Hai şi tu la UNIVERSITATEA SPIRU HARET!

Împreună învăţăm să avem succes!

Date de contact:

 

 

 
Emisiuni Recente


Articole similare