Programul Regional Sud-Vest Oltenia: ghidul pentru microîntreprinderi, în consultare publică

Programul Regional Sud-Vest Oltenia: ghidul pentru microîntreprinderi, în consultare publică


Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027, a lansat în consultare publică Ghidul de finanțare pentru microîntreprinderi prin ajutoare de minimis.

Este vorba despre apelul de proiecte destinat Îmbunătățirii competitivității și a inovării în microîntreprinderi, Prioritatea 1: Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice, Obiectivul specific 1.3: Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive și Obiectivul specific 1.4: Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat.

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este 49.411.765 euro. Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin ajutor de minimis:

  • construirea, modernizarea sau extinderea spațiilor de producție sau servicii;
  • dotarea cu echipamente și instalații industriale, mașini și utilaje sau alte tipuri de dotări specifice.

Este obligatorie includerea în cadrul proiectului a unor măsuri de creștere a eficienței energetice care contribuie la reducerea consumurilor energetice sau măsuri privind economia circulară în cuantum de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

Sunt eligibile microîntreprinderile care propun investiții în mediul urban, indiferent de localizarea sediilor sociale ale acestora.

Prin Anexa IV la proiectul de ghid, se propun 222 de coduri CAEN eligibile, din domeniile agro-alimentar, inginerie industrială și materiale, IT&C și digitalizare, industrii creative, sănătate și wellness, sisteme, procese, instalații, echipamente, tehnologii de mediu/ protecția mediului, sisteme de transport.

Consultarea publică este deschisă până la data de 18 septembrie 2023. Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected]

Versiunea draft a Ghidului solicitantului și anexele pot fi consultate accesând următorul link: https://www.adroltenia.ro/ghid-de-finantare-pentru-microintreprinderi-in-consultare-publica
Emisiuni Recente


Articole similare