PRELUNGIRE TERMEN ȊNSCRIERE. SERVANT POMPIER – 1 post (cod: 041) STUDIOUL TERITORIAL TVR CRAIOVA, SERVICIUL ECONOMIC – ADMINISTRATIV MARKETING

TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTORULUI POST: SERVANT POMPIER – 1 post (cod: 041) PRELUNGIRE TERMEN  ȊNSCRIERE STUDIOUL TERITORIAL TVR CRAIOVA, SERVICIUL ECONOMIC – ADMINISTRATIV MARKETING. DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ.
RESPONSABILITĂŢI: apărarea împotriva incendiilor în cadrul Studioului Teritorial TVR Craiova, pe întreaga durată a programului de lucru;

intervenţii operative în scopul prevenirii, limitării şi/sau eliminării efectelor negative produse de dezastre, intemperii, inundaţii, căderi de zăpadă, etc.

CERINŢE: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat; experienţă în muncă – minim 3 ani, experienţă în specialitate/domeniul situaţiilor de urgenţă – minim 2 ani; cursuri de specialitate, de iniţiere sau de perfecţionare: certificat de absolvire exclusiv în ocupaţia de servant pompier; cunoaşte modul de folosire a echipamentului şi materialelor din dotare; cunoaşte caracteristicile tehnice ale echipamentelor şi utilajelor de apărare împotriva incendiilor; cunoaşte modalităţi de acordare a primului ajutor medical în cazuri de intoxicatie cu fum, monoxid de carbon, fracturi, infarct, arsuri (după gradul acestora); cunoaşte Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul 163/2007 privind normele generale de apărarea împotriva incendiilor, Legea 481/2004 privind protecţia civilă cu modificările şi completările ulterioare; are o atitudine corectă în relaţia cu angajaţii SRTv în timp ce îşi exercită atribuţiile pe linia apărării împotriva incendiilor şi nu numai; cunoaşte şi respectă Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006; conştiinciozitate, corectitudine, responsabilitate, punctualitate, stare bună de sănătate (apt din punct de vedere fizic, medical şi psihologic); să dea dovadă de curaj, spirit de iniţiativă, capacitate de efort şi stăpânire de sine; capacitate de comunicare şi cooperare în echipă; cunoştinţe de bază operare PC; fără cazier judiciar.

PROBE DE CONCURS: probă scrisă, probă practică şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu următoarele documente: CONSIMŢĂMÂNTUL* (completat şi semnat) privind colectarea, procesarea şi protejarea datelor cu caracter personal, curriculum vitae, scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului), certificat de cazier judiciar şi copii ale documentelor care să ateste studiile şi experienţa solicitate, la Secretariatul Studioului Teritorial TVR  Craiova, Str. Calea Unirii, nr. 62, Craiova, Dolj, sau prin poştă, la adresa: Studioului Teritorial TVR Craiova Str. Calea Unirii, nr. 62, Craiova, Doljîn perioada 04.03.2022 – 10.03.2022, ora 16 inclusiv.

Vor fi luate în considerare doar dosarele care sunt complete la data înscrierii (cele care conţin toate documentele solicitate)!

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Concursul va avea loc la sediul Studioului Teritorial TVR Craiova, în perioada 14.03.2022 – 01.04.2022.

Informaţii suplimentare la telefon: 0251.424379.
Emisiuni Recente


Articole similare


#100% oltenesc – o campanie TVR Craiova

Când spui Oltenia te gândești la prazul și zaibărul de Băilești, pepenele de Dăbuleni sau brânza de Novaci. De câțiva ani, la Dăbuleni, lubenița concurează cu […]