Angajări la Studioul TVR Craiova

TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI:
 • SERVANT POMPIER – 1 post (cod: 041) STUDIOUL TERITORIAL TVR CRAIOVA, SERVICIUL ECONOMIC – ADMINISTRATIV MARKETING. DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ.
RESPONSABILITĂŢI: apărarea împotriva incendiilor în cadrul Studioului Teritorial TVR Craiova, pe întreaga durată a programului de lucru;

intervenţii operative în scopul prevenirii, limitării şi/sau eliminării efectelor negative produse de dezastre, intemperii, inundaţii, căderi de zăpadă, etc.

CERINŢE: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat; experienţă în muncă – minim 3 ani, experienţă în specialitate/domeniul situaţiilor de urgenţă – minim 2 ani; cursuri de specialitate, de iniţiere sau de perfecţionare: certificat de absolvire exclusiv în ocupaţia de servant pompier; cunoaşte modul de folosire a echipamentului şi materialelor din dotare; cunoaşte caracteristicile tehnice ale echipamentelor şi utilajelor de apărare împotriva incendiilor; cunoaşte modalităţi de acordare a primului ajutor medical în cazuri de intoxicatie cu fum, monoxid de carbon, fracturi, infarct, arsuri (după gradul acestora); cunoaşte Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul 163/2007 privind normele generale de apărarea împotriva incendiilor, Legea 481/2004 privind protecţia civilă cu modificările şi completările ulterioare; are o atitudine corectă în relaţia cu angajaţii SRTv în timp ce îşi exercită atribuţiile pe linia apărării împotriva incendiilor şi nu numai; cunoaşte şi respectă Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006; conştiinciozitate, corectitudine, responsabilitate, punctualitate, stare bună de sănătate (apt din punct de vedere fizic, medical şi psihologic); să dea dovadă de curaj, spirit de iniţiativă, capacitate de efort şi stăpânire de sine; capacitate de comunicare şi cooperare în echipă; cunoştinţe de bază operare PC; fără cazier judiciar.

PROBE DE CONCURS: probă scrisă, probă practică şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu următoarele documente: CONSIMŢĂMÂNTUL* (completat şi semnat) privind colectarea, procesarea şi protejarea datelor cu caracter personal, curriculum vitae, scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului), certificat de cazier judiciar şi copii ale documentelor care să ateste studiile şi experienţa solicitate, la Secretariatul Studioului Teritorial TVR  Craiova, Str. Calea Unirii, nr. 62, Craiova, Dolj, sau prin poştă, la adresa: Studioului Teritorial TVR Craiova Str. Calea Unirii, nr. 62, Craiova, Doljîn perioada 16.02.2022 – 02.03.2022, ora 16 inclusiv.

Vor fi luate în considerare doar dosarele care sunt complete la data înscrierii (cele care conţin toate documentele solicitate)!

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Concursul va avea loc la sediul Studioului Teritorial TVR Craiova, în perioada 07.03.2022 – 01.04.2022.

Informaţii suplimentare la telefon: 0251.424379.

 

 • TEHNICIAN DE ECHIPAMENTE TV – 1 post (cod: 040) STUDIOUL TERITORIAL TVR CRAIOVA, SERVICIUL TEHNIC PRODUCŢIE. DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ.
RESPONSABILITĂŢI: montarea si demontarea echipamentelor audio specifice transmisiunilor de televiziune; întretinerea si depanarea echipamentelor audio specifice transmisiunilor de televiziune; asigurarea serviciului de reglare a parametrilor tehnici echipamentelor video la standarde profesionale, in timpul inregistrarilor sau emisiilor in direct (CAR TV si studiouri); asigurarea serviciului de intretinere, depanare si reglare a parametrilor tehnici a echipamentelor audio din grupurile de montaj; asigurarea serviciului de intretinere, depanare si reglare a parametrilor tehnici a echipamentelor audio folosite la  filmările pe teren.

CERINŢE: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat; experienţă în domeniul tehnicii audiovizuale – minim 2 ani; experienţa în  domeniul televiziunii – constituie avantaj; cunoaşterea tehnicilor de instalare, funcţionare, depanare si întreţinere a echipamentelor audio; cunoaşterea modului de funcţionare a echipamentelor audio, atât cele de bază, cât si cele de măsura si control; cunoşterea  tehnologiei de realizare a emisiunilor de televiziune pentru domeniul său de activitate; cunoştinţe teoretice de tehnică în televiziune (standarde, sisteme, norme, forme de undă pentru semnalele video şi audio); cunoştinţe despre alegerea şi amplasarea optimă a microfoanelor şi incintelor acustice; cunoştinţe de electronică, electroacustică, sonorizare şi mecanică (nivel mediu); cunoaşterea legii 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006; legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;  legea 481/2004 privind protecţia civilă; abilităţi tehnice; capacitate de lucru cu termene limită, acuitate auditivă foarte bună, responsabilitate, atenţie la detalii, capacitate de organizare, capacitate de comunicare şi lucru în echipă, simţ tehnic şi artistic, spirit de iniţiativă.

Bibliografie: Televiziune. Inregistrarea magnetica si prelucrarea numerica a imaginilor – Toma Corneliu, Marius Oteşteanu, şa; IPTV,1990 ; Televiziunea in era digitala – Petre Varlam, Gheorghe Minea, Nicolae Stanciu; Ed. Media Expres, 2007;

Curs televiziune

http://facultate.regielive.ro/cursuri/electronica/televiziune-3399.html

http://facultate.regielive.ro/cursuri/electronica/sisteme_audio_radio_video-18692.html

PROBE DE CONCURS: probă scrisă, probă practică şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu următoarele documente: CONSIMŢĂMÂNTUL* (completat şi semnat) privind colectarea, procesarea şi protejarea datelor cu caracter personal, curriculum vitae, scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului) şi copii ale documentelor care să ateste studiile şi experienţa solicitate, la Secretariatul Studioului Teritorial TVR  Craiova, Str. Calea Unirii, nr. 62, Craiova, Dolj, sau prin poştă, la adresa: Studioului Teritorial TVR Craiova Str. Calea Unirii, nr. 62, Craiova, Dolj, în perioada 16.02.2022 – 02.03.2022, ora 16 inclusiv.

Vor fi luate în considerare doar dosarele care sunt complete la data înscrierii (cele care conţin toate documentele solicitate)!

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Concursul va avea loc la sediul Studioului Teritorial TVR Craiova, în perioada 07.03.2022 – 01.04.2022.

Informaţii suplimentare la telefon: 0251.424379.

 

 • ORGANIZATOR DE PRODUCŢIE (M) – 1 post (cod: 039) STUDIOUL TERITORIAL TVR CRAIOVA, COMPARTIMENT PROGRAME. DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ.

RESPONSABILITĂŢI: Asigură relaţia funcţională între componenta redacţională, cea tehnică şi economică.

CERINŢEabsolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat; experienţa în mass media – minim 2 ani; cunoştinţe de contabilitate primară; cunoaşterea principalelor formate de emisiuni tv; cunoştinţe de bază ale producţiei de televiziune; cunoştinţe de drept şi marketing privind aplicarea reglementărilor necesare derulării contractelor economice; cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de negociere; cunoştinţe de operare PC (Microsoft Office); cunoaşterea Legii 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; bun organizator şi planificator, capacitate de gestionare a resurselor de producţie şi financiare, capacitate de lucru cu termene limită, capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de comunicare şi lucru în echipă, bun negociator, responsabilitate, spirit de iniţiativă.

PROBE DE CONCURS: probă scrisă  şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu următoarele documente: CONSIMŢĂMÂNTUL* (completat şi semnat) privind colectarea, procesarea şi protejarea datelor cu caracter personal, curriculum vitae, scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului) şi copii ale documentelor care să ateste studiile şi experienţa solicitate, la Secretariatul Studioului Teritorial TVR  Craiova, Str. Calea Unirii, nr. 62, Craiova, Dolj, sau prin poştă, la adresa: Studioului Teritorial TVR Craiova Str. Calea Unirii, nr. 62, Craiova, Doljîn perioada 16.02.2022 – 02.03.2022, ora 16 inclusiv.

Vor fi luate în considerare doar dosarele care sunt complete la data înscrierii (cele care conţin toate documentele solicitate)!

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Concursul va avea loc la sediul Studioului Teritorial TVR Craiova, în perioada 07.03.2022 – 01.04.2022.

Informaţii suplimentare la telefon: 0251.424379.

 • JURNALIST TV (S) – 1 post (cod: 038) STUDIOUL TERITORIAL TVR CRAIOVA, COMPARTIMENT ŞTIRI – SPORT. DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ.
RESPONSABILITĂŢI: caută şi identifică informaţii şi subiecte care vor sta la baza realizării ştirilor pentru care este acreditat; culege si verifică informaţii de larg interes şi de noutate absolută, realizează filmări la locul de desfăşurare a evenimentelor în vederea producţiei de reportaje pentru toate jurnalele şi emisiunile informative; concepe şi realizează materiale independente sau secvenţe de materiale pentru Jurnal sau pentru programe/emisiuni complexe de analiză sau dezbatere; realizează în condiţii calitative optime sarcinile editoriale fixate în şedinţele de sumar cu producătorul; în corelaţie cu strategia şi politica editorială şi repartizarea sarcinilor de către conducerea compartimentului, prezintă jurnalul sau alte emisiuni informative, moderează programe/emisiuni de analiză sau dezbatere, realizează interviuri înregistrate sau în direct, în studio sau pe teren; după caz, asigură comentarii în direct în timpul transmisiunilor de la evenimente speciale.

CERINŢE: studii universitare de licenţă sau echivalente absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; experienţă în domeniul jurnalism mass-media – minim 1 an; cultură generală; temeinice cunoştinţe de jurnalism şi deontologie profesională; bună stăpânire a limbii române, cunoaşterea stilului publicistic de televiziune şi a formatelor de emisiuni de televiziune; cunoaşterea principiilor de bază de funcţionare a echipamentelor tv şi a regulilor de producţie tv; actualizarea permanentă a cunoştinţelor şi informaţiilor deţinute cu privire la  tehnicile jurnalismului de televiziune şi a tehnologiilor din industria audio- vizuală; cunoştinte de editare şi adaptare a conţinutului editorial şi promovarea lui pe reţelele sociale – constituie avantaj;  cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională; cunoştinţe de operare PC (Microsoft Office); cunoaşterea legislaţiei în domeniul audiovizualului: Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Deciziile C.N.A., Legea nr. 504/2002 a audiovizualului; cunoştinte de editare şi adaptare a conţinutului editorial şi promovarea lui pe reţelele sociale – constituie avantaj;  capacitate de redactare a unor texte expresive, clare şi concise, capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de comunicare, relaţionare, cooperare în echipă, spirit de iniţiativă

PROBE DE CONCURS: probă scrisă, probă practică şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu următoarele documente: CONSIMŢĂMÂNTUL* (completat şi semnat) privind colectarea, procesarea şi protejarea datelor cu caracter personal, curriculum vitae, scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului) şi copii ale documentelor care să ateste studiile şi experienţa solicitate, la Secretariatul Studioului Teritorial TVR  Craiova, Str. Calea Unirii, nr. 62, Craiova, Dolj, sau prin poştă, la adresa: Studioului Teritorial TVR Craiova Str. Calea Unirii, nr. 62, Craiova, Dolj, în perioada 16.02.2022 – 02.03.2022, ora 16 inclusiv.

Vor fi luate în considerare doar dosarele care sunt complete la data înscrierii (cele care conţin toate documentele solicitate)!

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Concursul va avea loc la sediul Studioului Teritorial TVR Craiova, în perioada 07.03.2022 – 01.04.2022.

Informaţii suplimentare la telefon: 0251.424379.

 • JURNALIST TV (S) – 1 post (cod: 037) STUDIOUL TERITORIAL TVR CRAIOVA, COMPARTIMENT PROGRAME. DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ
  RESPONSABILITĂŢI: căutarea şi identificarea de informaţii şi subiecte care vor sta la baza realizării emisiunilor TV, realizarea de reportaje, ştiri, interviuri precum şi redactarea textelor necesare realizării emisiunilor, elaborarea producţiilor de televiziune sub aspect editorial, prezentarea/moderarea programelor de televiziune.

  CERINŢEstudii universitare de licenţă sau echivalente absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; experienţă în domeniul jurnalism mass-media – minim 1 an; cultură generală;  temeinice cunoştinţe de jurnalism şi deontologie profesională; bună stăpânire a limbii române, cunoaşterea stilului publicistic de televiziune şi a formatelor de emisiuni de televiziune; cunoaşterea principiilor de bază de funcţionare a echipamentelor tv şi a regulilor de producţie tv; actualizarea permanentă a cunoştinţelor şi informaţiilor deţinute cu privire la  tehnicile jurnalismului de televiziune şi a tehnologiilor din industria audio – vizuală;  cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională; cunoştinţe de operare PC (Microsoft Office); cunoaşterea legislaţiei în domeniul audiovizualului: Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Deciziile C.N.A., Legea nr. 504/2002 a audiovizualului; cunoştinte de editare şi adaptare a conţinutului editorial şi promovarea lui pe reţelele sociale – constituie avantaj; capacitate de redactare a unor texte expresive, clare şi concise, capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de comunicare, relaţionare, cooperare în echipă, spirit de iniţiativă.

  PROBE DE CONCURS: probă scrisă, probă practică şi interviu final.

  Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu următoarele documente: CONSIMŢĂMÂNTUL* (completat şi semnat) privind colectarea, procesarea şi protejarea datelor cu caracter personal, curriculum vitae, scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului) şi copii ale documentelor care să ateste studiile şi experienţa solicitate, la Secretariatul Studioului Teritorial TVR  Craiova, Str. Calea Unirii, nr. 62, Craiova, Dolj, sau prin poştă, la adresa: Studioului Teritorial TVR Craiova Str. Calea Unirii, nr. 62, Craiova, Doljîn perioada 16.02.2022 – 02.03.2022, ora 16 inclusiv.

  Vor fi luate în considerare doar dosarele care sunt complete la data înscrierii (cele care conţin toate documentele solicitate)!

  Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

  Concursul va avea loc la sediul Studioului Teritorial TVR Craiova, în perioada 07.03.2022 – 01.04.2022.

  Informaţii suplimentare la telefon: 0251.424379.

   
Emisiuni Recente


Articole similare


#100% oltenesc – o campanie TVR Craiova

Când spui Oltenia te gândești la prazul și zaibărul de Băilești, pepenele de Dăbuleni sau brânza de Novaci. De câțiva ani, la Dăbuleni, lubenița concurează cu […]